KASİS & BUTONLAR
Hız Kesici Kasis Nedir?

Hız kesici kasis trafik akışının olduğu yollarda sürücülerin hızını azaltmalarını sağlamak için tasarlanan yükseltilen platformlardır. Farklı malzemelerden yapılabilecekleri gibi genellikle beton, asfalt ya da kauçuk malzemeden üretilmektedirler. Hız kesici kasis uzunluğu ve yüksekliği değişmektedir. Ancak genellikle sürücülerin dikkatini çekecek kadar belirgin ve hissedilebilir olacak şekilde tasarlanmaktadırlar.

Hız Kesici Kasis Türleri

Yatay Hız Kesici Kasisler: En yaygın türdür ve genellikle trafik akışının doğal seyrine yerleştirilmektedirler. Kasisin yatay konumu sürücülerin hızlarını azaltmalarını gerektirmektedir. Ayrıca ani bir fren yapmalarına da neden olmamaktadır.

Dikey Hız Kesici Kasisler: Kasislerin bu türü yolda daha dik bir yükseltiye sahip olmaktadır. Böylece sürücülerin hızlarını daha belirgin bir şekilde azaltmalarını sağlamaktadır. Bu tip kasisler sakin bölgelerde ya da yaya geçitlerinin yakınında tercih edilmektedir.

Kasislerin Trafik Güvenliğine Etkileri

Hız kesici kasis kullanımı trafik güvenliği açısından pek çok olumlu etkiye sahiptir. Bu olumlu etkilerden bahsedecek olursak hız kesici kasislerin olumlu etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Hız Kontrolü: Kasisler sürücülerin hızlarını azaltmalarını sağlamaktadır. Yüksek hızlar kazaların ve çarpışmaların şiddetini arttırmaktadır. Kasislerin kullanımı ise hız kontrolüyle birlikte kazaların önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Yaya Güvenliği: Kasisler yaya geçitleri ve okul çevrelerinde yaya güvenliğini arttırmaktadır. Böylece sürücülerin hızlarını düşürmeleri yayaların yol güvenliğini sağlamaktadır.

Trafik Disiplini: Kasislerin varlığı sürücülere trafik kurallarına uyum konusunda daha disiplinli olmaları gerektiğini hatırlatmaktadır. Böylece daha kontrollü bir trafik akışı elde edilmektedir.

Yolcu Konforu: Yüksek hızlı sürüşler yolcular için rahatsız edici olabilmektedir. Hız kesici kasisler sürücülerin daha uygun bir hızda sürmelerini ve yolcuların daha konforlu bir yolculuk yapmalarını sağlamaktadır.

Hız kesici kasisler trafik güvenliğinin arttırılmasında önemli bir araç olmaktadır. Sürücülerin hız konusunda daha bilinçli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını sağlayıp trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamaktadırlar. Ancak yerleştirilmeleri ve kullanımları konusunda dikkatli bir planlama yapılması gerekmektedir. Bunun sebebi hız kesici kasislerin uygun yerlere yapılması ile alakalı olmaktadır. Trafik akışının ve sürücülerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu doğru stratejilerle hız kesici kasis trafik güvenliğine olumlu katkılarda bulunmaktadır.

Blog
Delinatör Nedir?

Delinatör yollarda yatay olarak yerleştirilen ve trafik akışını yönlendiren, araçların yolları güvenli bir şekilde takip etmelerini sağlayan trafik işaretlemeleridir. Genellikle beyaz ya da sarı renkte olan delinatör gece ve kötü hava koşullarında da daha kolay fark edilebilir olması için reflektörlü veya yansıtıcı malzemelerle kaplanabilmektedir. Delinatörler yol kenarlarında ya da belirli bölgelerde yola monte edilmektedir.

Delinatör Çeşitleri Nelerdir?

Yatay Delinatörler: Yol yüzeyine yatay olarak monte edilen ve yola yatay yönlendirmeler sağlayan delinatörlerin çeşididir.

Dikey Delinatörler: Kazaların önlenmesine yardımcı olmak için yola dikey olarak monte edilen, çubuk ya da direk şeklindeki delinatör çeşididir.

Yayalar İçin Delinatörler: Özellikle yaya geçitlerinde ve kaldırımlarda tercih edilen bir delinatör çeşididir. Yaya güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla yaya yollarını etkin bir şekilde işaretlemektedir.

Bariyer Delinatörler: Yol kenarlarına ya da tehlikeli bölgelere konulan bariyerlere verilen isimdir. Bu tür delinatörler sürücüleri tehlikeli ya da kazaya sebebiyet verebilen bölgeler konusunda uyarmaktadır. Böylelikle en verimli şekilde önlem alınmasına yardımcı olmaktadır.

Delinatörlerin Önemi

Güvenlik: Delinatör özellikle virajlı ya da dar yollarda araçların yolu takip etmelerine yardımcı olmaktadır. Böylece olası kaza riskleri azaltılmaktadır.

Yol Yönlendirmesi: Yol çalışmaları, geçici trafik düzenlemeleri ya da yolun güzergâhında yapılan değişiklikler gibi durumlarda delinatörler sürücüleri doğru yönlendirmek için kullanılmaktadır.

Gece ve Kötü Hava Koşullarında Görünürlük: Delinatörlerin üzerindeki reflektörlü yüzeyler sayesinde gece ve kötü hava koşullarında da sürücüler tarafından daha kolay fark edilebilmektedirler.

Trafik Akışının Düzenlenmesi: Delinatör trafik akışını daha düzenli ve güvenli bir hale getirmektedir. Böylece trafik sıkışıklığını ve düzensizlikleri azaltmaktadır.

Yaya Güvenliği: Delinatörler yaya geçitleri ve kaldırımların sınırını belirlemektedir. Böylece yaya güvenliğine oldukça etkin bir şekilde katkıda bulunulmasını sağlamaktadır.

Delinatörler trafik güvenliği ve düzenlenmesi açısından önemli bir araçlardır. Yolların işaretlenmesi ve trafik yönlendirmeleri sürücülerin ve yayaların güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Delinatörler sayesinde trafik akışı düzenlenmektedir. Böylelikle kazaların önlenmesine katkı sağlanmakta ve güvenli bir ulaşım olmaktadır. Sürücüler olarak delinatör işaretlerinin yönlendirmelerine uymak trafik güvenliği açısından oldukça önemlidir.

GÜVENLİK AYNALARI
Trafik Güvenlik Aynası Nedir?

Trafik güvenlik aynası genellikle kavşaklar, park alanları, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ya da diğer yoğun yayalara sahip alanlarda kullanılan bir güvenlik ekipmanıdır. Diğer adıyla gözetleme aynası olarak da bilinmektedir. Trafik güvenlik aynası amacı sürücülerin görüş açısını arttırmaktır. Böylelikle araçlarının çevresindeki potansiyel tehlikeleri fark edebilmelerini sağlamaktır.

Trafik Güvenlik Aynası Önemi

Güvenlik aynaları trafikteki görüş mesafesini arttırmak için etkili bir çözüm sunmaktadır. Özellikle kör noktalardan kaynaklanan kazaları önlemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Araçların arkasında, özellikle büyük kamyon ve otobüslerin kullandığı alanlarda, diğer araçları, bisikletleri ya da yayaları fark edebilmek için trafik güvenlik aynalarının kullanımı hayati öneme sahiptir.

Ayrıca trafik güvenlik aynaları yavaş giden araçları ya da trafik sıkışıklığını önceden fark etmeyi sağlamaktadır. Böylece trafik akışını iyileştirmeye de yardımcı olmaktadır. Bu sayede trafik akışı daha düzenli hale gelmekte ve kazaların oluşma olasılığı azalmaktadır.

Güvenlik Aynasının Kullanım Alanları

Trafik güvenlik aynası aşağıdaki alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır:

Kavşaklar: Kavşaklarda araçların ve yayaların hareketleri oldukça karmaşıktır. Trafik güvenlik aynaları kavşakların güvenliğini arttırmak ve çarpışmaları önlemek için kullanılmaktadır.

Park Alanları: Alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ya da iş yerlerinin otoparklarında trafik güvenlik aynaları vardır. Bu aynalar sürücülere park ederken yardımcı olmaktadır. Ayrıca yayaların araçların hareketlerinden verimli bir şekilde haberdar olmalarını sağlamaktadır.

Sanayi Alanları: Fabrika ya da depo gibi alanlarda araçların güvenli bir şekilde manevra yapabilmesi önemlidir. Bunun için sık sık trafik güvenlik aynaları kullanılmaktadır.

Yaya Geçitleri: Yaya geçitlerinde trafik güvenlik aynaları yayaların yolun karşısına güvenli şekilde geçmesine yardımcı olmaktadır.

Trafik güvenlik aynaları sürücülerin görüş açısını arttırıp trafik kazalarını önlemeye yardımcı olan önemli bir trafik güvenlik ekipmanıdır. Kavşaklar, park alanları, okullar ya da diğer yoğun alanlar gibi riskli bölgelerde kullanılmaktadır. Böylece sürücülerin ve yayaların güvenliğini arttırmaktadır. Trafik güvenlik aynalarının etkin bir şekilde kullanımı trafikteki güvenliği arttırıp daha güvenli ve düzenli yolların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle trafik güvenlik aynası düzenli bakımı ve uygun şekilde kullanılması trafik güvenliği açısından büyük öneme sahiptir.

TRAFİK KONİLERİ
Trafik Konisi Nedir?

Trafik konisi trafik düzeninin sağlanması ve güvenliğin arttırılması amacıyla kullanılan önemli trafik yönlendirme ve işaretleme araçlarından biridir. Bu narin ve turuncu renkli trafik konisi trafikteki akışı ve yönlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Böylelikle trafik kazalarının önlenmesine yardımcı olmaktadır.

Trafik Konisi Önemi ve İşlevleri

Güvenliğin Sağlanması: Trafik konileri yolların bakımı ve onarımı sırasında sürücülerin dikkatini çekmek ve güvenli bir şekilde çalışma alanını belirlemek için kullanılmaktadır. Trafik kazalarını önlemeye yardımcı olarak sürücülerin daha kontrollü ilerlemesine olanak tanımaktadır.

Trafik Yönlendirmesi: Trafik konisi yol yapım ve düzenleme çalışmaları sırasında sürücüleri alternatif yollara yönlendirmek için kullanılmaktadır. Bu sayede trafik akışı düzenlenmekte ve yolcuların zaman kaybetmesi önlenmektedir.

Etkili Trafik Düzenlemesi: Yoğun trafikte trafik konileri araçların belirli şeritlere yönlendirmektedir. Böylelikle trafik akışının daha düzenli ve kontrollü olmasını sağlamaktadır. Bu trafik sıkışıklığını en aza indirgemekte ve trafik akışını hızlandırmaktadır.

Tehlikeli Alanların İşaretlenmesi: Trafik kazalarının meydana geldiği tehlikeli alanlar trafik konileriyle belirtilmektedir. Böylelikle sürücülerin dikkatli olmaları sağlanmaktadır. Özellikle gece ve kötü hava koşullarında trafik konileri sürücülere belirli bir tehlike olduğunu hatırlatmaktadır.

Trafik Konisinin Kullanım Alanları

Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları: Yol bakımı, onarımı ya da yapımı sırasında trafik konileri kullanılmaktadır. Böylelikle çalışma alanları belirlenmekte ve sürücülerin bu alanlardan güvenli bir şekilde geçmeleri sağlanmaktadır.

Kaza ve Acil Durum Alanları: Kaza ve acil durumlarda trafik konisi kaza alanını işaretlemektedir. Böylece acil yardım ekiplerinin hızla müdahale etmelerine olanak tanımaktadır.

Toplantı ve Etkinlikler: Büyük etkinliklerde trafik konileri yolcuları yönlendirmek ve park alanlarını düzenlemek için kullanılmaktadır.

Okul ve Okul Taşıtları: Trafik konileri okul çevresinde ve okul taşıtlarının kullanıldığı güzergâhlarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sürücülerin dikkatini çekmek için kullanılmaktadır.

Trafik konileri trafik düzeninin sağlanması ve güvenliğin arttırılması için vazgeçilmez bir araçtır. Doğru ve etkin bir şekilde kullanıldığında trafik akışını iyileştirmekte ve trafik kazalarının önlenmesini sağlamaktadır. Tüm sürücülerin bu konilerin işaret ettiği talimatlara uyması hepimizin güvenliğini sağlamak adına önemlidir. Unutmayalım ki trafik konisi ve sağladığı düzen hepimizin katkıları ve sorumluluklarıyla daha güvenli ve düzenli hale gelmektedir.

KASİS & BUTONLAR
Hız Kesici Kasis Nerelere Yapılır?

Hız kesici kasis sürücülerin araçlarının hızını düşürüp tehlikeli hızlanmaları engellemeye yardımcı olmaktadır. Böylece yaya güvenliği ve trafik akışı için önemli bir rol oynamaktadır. Ancak hız kesici kasislerin nereye ve nasıl yerleştirildiği sürücülerin güvenliği ve konforu açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu yazımızda hız kesici kasis için nereye yapılması gerektiği ve dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları ele alacağız.

Hız Kesici Kasis ve Yapıldığı Alanlar

1. Okul ve Çocuk Oyun Alanları

Çocukların güvenliği her şeyden önemlidir. Bu nedenle okul ve çocuk oyun alanları gibi yoğun çocuk trafiği olan bölgelerde hız kesici kasislerin kullanılması gerekmektedir. Okul önleri, parklar ya da oyun alanları gibi bölgelerdeki hız kesici kasisler sürücüleri yavaşlamaya teşvik etmektedir. Böylelikle kazaların önüne geçmeye yardımcı olmaktadır.

2. Yaya Geçitleri ve Yaya Yolları

Yaya geçitleri ve yaya yolları yayaların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu bölgelerde hız kesici kasis sürücülerin hızını düşürmesine yardımcı olmaktadır. Böylelikle yayaların güvenliğini arttırmaktadır. Özellikle trafik ışıklarının olmadığı bölgelerde yaya geçitlerine yakın yerleştirilen kasisler sürücülerin durup yayalara geçiş hakkı tanımasına yardımcı olmaktadır.

3. Dar ve Tehlikeli Virajlar

Tehlikeli virajlar sürücüler için dikkat gerektiren ve kaza riskinin yüksek olduğu alanlardır. Bu tür virajlar hız kesici kasisle donatılıp sürücülerin hızını düşürmeleri ve virajı daha güvenli bir şekilde alabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca virajlara yakın bölgelerdeki kasisler, araçların kontrolünü sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Böylece olası kaza riskini azaltmaktadır.

4. Yoğun Trafikli Yollar

Yoğun trafiğin olduğu yollarda hız kesici kasisler araçların birbirine çok yakın aralıklarla hareket etmelerini engellemektedir. Böylece kazaların önüne geçmektedir. Özellikle şehir merkezlerinde ve trafiğin sıkıştığı noktalarda kasislerin kullanılması trafik akışını düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda trafik kazalarının sayısını azaltmaktadır.

5. Hastane ve Sağlık Kuruluşları

Hastane ve sağlık kuruluşları acil durumlar için sık sık ziyaret edilen yerlerdir. Bu nedenle bu bölgelerdeki hız kesici kasisler sürücülerin hızını kontrol altında tutmalarını sağlamaktadır. Böylece kazaların önüne geçilmesine yardımcı olmaktadır. Acil durumlarda hızlı hareket etmesi gereken ambulanslar için ise hız kesici kasis etkisini azaltmak amacıyla özel düzenlemeler yapılabilmektedir.

Blog
Sinyalizasyon Nedir?

Sinyalizasyon nedir sorusu doğrultusunda günümüzde artan trafik ve şehirleşme ile birlikte, trafik düzenlemesi ve güvenliği giderek önem kazanmaktadır. Bu konuda kullanılan temel araçlardan biri de sinyalizasyon sistemleridir. Sinyalizasyonlar trafik akışını düzenleyip kavşak ve yollarda güvenliği arttıran ve trafik akışının daha verimli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlayan teknolojilerdir.

Sinyalizasyon Sistemlerinin Temel Amacı

Sinyalizasyon sistemlerinin temel amacı trafiği düzenleyip trafik akışını daha güvenli ve verimli hale getirmektir. Bu sistemler kavşaklarda ve yollarda araç ve yayaların uygun zamanlarda geçişlerini sağlamak için işaretler vermektedir. Böylece trafikteki kargaşa önlenmektedir. Kazaların sayısı azaltılmakta ve üstelik yollardaki verimlilik arttırılmaktadır.

Sinyalizasyonlar Nasıl Çalışır?

Sinyalizasyonlar trafik akışını yönlendirmek için trafik ışıklarından oluşmaktadır. Kavşaklarda ya da yollarda yerleştirilen bu trafik ışıkları farklı renkler ve desenlerle belirli anlamlar taşımaktadırlar. Sinyalizasyon tipik olarak üç renk kullanılmaktadır:

  1. Kırmızı: Dur işareti. Araçlar bu ışık yanarken durmalıdır.
  2. Sarı: Hazırlık işareti. Kırmızı ışık söndükten sonra yaklaşık duruma geçmek için kullanılmaktadır.
  3. Yeşil: Geçiş işareti. Araçlar bu ışık yanarken geçiş yapabilmektedir.

Sinyalizasyon sistemi kavşaklardaki trafiği yönlendirmek için ayrıca ok şeklindeki işaretler ve yayalara yönelik yaya geçitleriyle de desteklenmektedir.

Bu sistem sensörler ve zamanlayıcılarla entegre edilebilmektedir. Trafik yoğunluğuna ya da araç hareketlerine göre programlanan bir zamanlayıcı trafik akışını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

Sinyalizasyonun Faydaları

Sinyalizasyon sistemleri trafik düzenlemesi ya da güvenliğinde bir dizi önemli fayda sağlamaktadır:

Güvenlik: Trafik ışıkları sayesinde kavşaklar ve yollarda trafik akışı düzenlenmektedir. Bu sayede kazaların sayısı azaltılmakta ve yayaların güvenli geçişleri sağlanmaktadır.

Verimlilik: Trafik sinyalleri trafik akışını düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Böylelikle yollardaki verimliliği arttırmaktadır. Trafik yoğunluğu ve engellemeler minimize edilmektedir.

Trafik Yönlendirmesi: Trafik ışıkları ve işaretleri araçların ve yayaların doğru yönlerde hareket etmelerine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla bu da trafiğin akıcı ve düzenli olmasını sağlamaktadır.

Acil Durumlar: Sinyalizasyon sistemleri acil durumlar için gerekli geçişleri kolaylaştırmaktadır. Bu doğrultuda acil hizmet araçlarının yollarını açmaktadır.

Sinyalizasyonlar şehirlerin trafik düzenlemesinde temel bir rol oynamaktadır. Güvenliği arttırırken trafiğin akışını düzenlemek için kullanılan sinyalizasyon sistemleri gelecekte akıllı teknolojilerle birlikte daha da etkili hale gelecektir.

Blog
Kavşak Türleri Nelerdir?

Kavşak türleri nelerdir sorusu doğrultusunda pek çok kavşak türü bulunmaktadır. Bu kapsamda döner kavşaklar dünya genelinde birçok şehirde popüler hale gelen trafik kontrol özelliğidir. Kavşak türleri trafik akışını iyileştirme, kazaları azaltma ve genel yol güvenliğini arttırma özellikleri vardır. Bu dairesel kavşakların özellikle belirli trafik koşullarına uyacak şekilde tasarlanan farklı kavşak türleri vardır.

Kavşak Türleri

  • Tek Şeritli Döner Kavşaklar

Tek şeritli döner kavşaklar özellikle daha az trafik hacmi olan küçük kavşaklarda en yaygın tiptir. Adından da anlaşılacağı gibi bu döner kavşaklarda merkez adanın etrafında bir şerit bulunmaktadır. Araçlar şerit değiştirmeden döner kavşağa giriş ve çıkış yapmaktadır. Tek şeritli döner kavşakların basitliği düzgün trafik akışına olanak tanımaktadır.

  • Çok Şeritli Döner Kavşaklar

Çok şeritli döner kavşak türleri tek şeritli kavşaklara kıyasla daha yüksek trafik hacimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Birden fazla şeride sahiptirler ve ek kapasite sağlamaktadırlar. Böylece daha fazla giriş ve çıkış imkânı sunmaktadırlar. Araçlar döner kavşak içinde gezinirken şerit değiştirmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla bu da sürücülerden daha fazla dikkat gerektirmektedir.

  • Turbo Döner Kavşaklar

Turbo döner kavşaklar standart döner kavşakların bazı hareketler için ek şerit ya da geçiş şeritleri ile birleştirilen halidir. Bu döner kavşakların genellikle daha büyük bir çapı vardır. Dolayısıyla bu da daha düzgün trafik akışına ve daha az gecikmeye olanak tanımaktadır. Özellikle de karmaşık trafik düzenlemeleri ile başa çıkarken.

  • Mini Döner Kavşaklar

Mini döner kavşak türleri sınırlı alan ya da düşük trafik hacmi olan bölgeler için tasarlanmıştır. Daha küçük bir çapları vardır. Dolayısıyla bu da sürücülerin onları güvenli bir şekilde geçmek için önemli ölçüde yavaşlamalarını gerektirmektedir. Mini döner kavşaklar tam boyutlu bir döner kavşağın pratik olmadığı daha küçük yerleşim bölgeleri ya da kavşaklar için mükemmel bir çözümdür.

  • Sinyalize Döner Kavşaklar

Sinyalize döner kavşaklar geleneksel trafik sinyallerini giriş ve çıkış noktalarında kullanılmaktadır. Ayrıca trafik ışıklarını dairesel akışla birleştirmektedir. Sinyaller araçların girişini kontrol etmekte ve düzgün dolaşım için boşluklar sağlamaktadır.

Döner Kavşaklar

Sonuç olarak kavşak türleri kavşaklarda trafik yönetimi sağlayan etkili ve çok yönlü çözümdür. Böylelikle genel yol güvenliğini arttırmaktadır. Farklı döner kavşak türlerini anlamak trafik planlayıcıları ve mühendislerin belirli konumlara uygun tasarımı seçmelerine yardımcı olmaktadır. Trafik hacmi, mevcut alan ve güvenlik gereksinimlerine dayanıp en uygun seçimi yapmak önemlidir. Kavşak türleri kazaları azaltma, trafik sıkışıklığını giderme ve daha verimli bir ulaşım sistemi oluşturma konusunda modern kentsel planlama ve ulaşım mühendisliğinin vazgeçilmez bir bileşeni olmuştur.

ARAÇ STOPERLERİ
Araç Stoperi Nedir?

Araç stoperi araçların hareketini güvenli ve etkili bir şekilde durdurmaya yarayan özel bir cihaz ya da sistemdir. Temel amacı yetkisiz araçların kısıtlı bölgelere erişmesini önlemek, askeri tesisleri güvence altına almak, gişelerde trafik yönetimini gerçekleştirmektir. Ayrıca havalimanları, devlet binaları, elçilikler ya da enerji santralleri gibi kritik bölgelerde kontrollü giriş ve çıkışı sağlamaktır.

Araç Stoperi Çeşitleri

Bollardlar: Bollardlar araç stoperlerinin en yaygın türüdür. Çoğunlukla çelik, beton ya da diğer dayanıklı malzemelerden yapılmaktadır. Kısa, sağlam ve dikey direklerden oluşmaktadır. Bollardlar sabit, çıkarılabilen ya da geri çekilebilen olabilir. Sabit bollardlar kalıcı olarak zemine monte edilmektedir. Çıkarılabilen ya da geri çekilebilen araç stoperi yetkili araçların geçişine izin vermek için indirilebilmekte ya da çıkarılabilmektedir.

Spike Bariyerleri: Spike bariyerleri yolda bulunan araçların lastiklerine zarar veren geri çekilebilen metal çıkıntılardan oluşmaktadır. Aktive edildiğinde bu çıkıntılar aracın lastiklerini delecek şekilde yükselmekte ve aracın durmasını sağlamaktadır.

Hidrolik Yol Engelleyicileri: Hidrolik yol engelleyicileri hidrolik güç kullanılıp çalışan sağlam bariyerlerdir. Aktive edildiğinde bu engelleyiciler yokuşta bulunan araçların yolunu kesmek için yere doğru yükselmektedir. Hidrolik güç etkili ve hızlı bir şekilde araçları durdurmak için güçlü bir destek sağlamaktadır.

Ağ Bariyerleri: Ağ bariyerleri yüksek hızda seyreden araçları, aracın tekerleklerine engel olan büyük bir ağın kullanımıyla durduran sistemlerdir. Bu araç stoperi genellikle yüksek hızlı kovalamacaların yaşandığı alanlarda kullanılmaktadır.

Çarpışma Kirişleri: Çarpışma kirişleri belirli bir yükseklikte yatay ve sağlam bariyerlerdir. Tünellerde, köprülerde ve alt geçitlerde yüksekliği aşan araçların sebep olduğu kazaları önlemek için kullanılmaktadır.

Stoper Nasıl Çalışır?

Araç stoperi için çalışma mekanizması türüne bağlı olarak değişmektedir. Sabit bollardlar kalıcı engeller olarak görev yapmaktadır. Geri çekilebilir bollardlar ise uzaktan erişim ya da güvenlik personeli aracılığıyla kontrol edilmektedir. Spike bariyerleri elektronik olarak aktive edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı şekilde yükseltilip alçaltılabilmektedir. Hidrolik yol engelleyicileri hidrolik pompalar kullanılıp yükseltilip alçaltılmaktadır. Ağ bariyerleri ağın tetiklendiğinde aracın tekerleklerini saran pnömatik ya da hidrolik sistemler kullanılıp harekete geçirilmektedir. Dolayısıyla araç stoperi çeşidine göre çalışma prensibinde farklılık göstermektedir.

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Çağrı merkezimizi arayın
WhatsApp
Sizi Arayalım

Sepetinizi öylece bırakmıyordunuz, değil mi?

Alışveriş sepetinizi sonraya saklamak için bilgilerinizi aşağıya girin. Ve kim bilir, belki size tatlı bir indirim kodu bile göndeririz :)

Open chat
????Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba ????
Sana yardım edebilir miyiz?